Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Vettä kaikille

Kristillisen Tieteen Viestimestä - 19. tammikuuta 2018

Daily Lift 2.6.2017


Puhdasta vettä kaikkien saataville. Onko se oikeastaan mahdollista?

Johtuen vesipulasta ja kuivuudesta eri puolilla maailmaa tämä tavoite saattaa vaikuttaa mahdottomalta. YK:n raporttien mukaan maapallollamme on kuitenkin riittävästi makeaa vettä. Sen sijaan heikkotasoinen infrastruktuuri ja huono talouspolitiikka ovat yhteydessä veden saannin riittämättömyyteen.

Tarve on huutava monissa osissa maailmaa. Mitä me yksilöinä voisimme tehdä? 

Olen huomannut, että kannattaa aina aloittaa rukouksella, silloinkin, kun ongelmat näyttävät ylitsepääsemättömiltä.

En tarkoita rukousta Jumalalle, joka on kykenemätön tai mahdollisesti haluton auttamaan luotujaan heidän tarpeissaan. Vaan tarkoitan rukousta, joka tunnustaa sen, että lempeä Vanhempi, Jumala, huolehtii rakastavasti ja puolueettomasti kaikista inhimillisistä tarpeista; ja että kaikkiviisaalla jumalallisella Mielellä on loputtomasti älykkäitä ideoita.

Tällainen rukous saa aikaan ajattelutavan muutoksen, niin että ajattelemme vähemmän itseämme ja enemmän yleistä hyvää. Alamme nähdä kuinka Jumalan äly ja rakkaus ohjaavat meitä kaikkia.
 

Sellainen muutos laajenee yksilöistä yhteisöihin ja kansoihin välittömien käytännöllisten ratkaisujen muodossa. Se tukee hallituksia ja avustusjärjestöjä tekemään viisaampia taloudellisia päätöksiä ja rakentamaan parempaa infrastruktuuria.

Silloin, kuten Raamatussa sanotaan, me kaikki voimme juoda ”lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.


Lainaus kohdasta Ilm. 21:6

”Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.”

Viestimen tehtävä

Vuonna 1903 Mary Baker Eddy perusti The Herald of Christian Science’in (Kristillisen Tieteen Viestimen). Sen tarkoitus on: “julistaa Totuuden maailmanlaajuista toimivuutta ja saatavuutta”. Eräässä sanakirjassa ”herald” määritellään ”airueksi – viestinviejäksi, joka on etukäteen lähetetty ilmoittamaan siitä, mitä on tuleva”. Tämä antaa erityisen merkityksen Herald-nimelle ja lisäksi viittaa velvollisuuteemme, meidän jokaisen velvollisuuteen, pitää huolta siitä, että Heraldimme täyttävät luotettavasti tehtävänsä, tehtävänsä, joka on erottamaton Kristuksesta ja jonka Jeesus ensimmäisenä ilmoitti (Mark. 16:15): ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lue lisää Heraldista ja sen tehtävästä.