Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

About the Herald

What is The Herald of Christian Science?

Der Herold der Christlichen Wissenschaft was founded by Mary Baker Eddy in 1903 to “... proclaim the universal activity and availability of Truth” (My. 353:13-15). Der Herold was joined by Le Héraut (French) in 1918, El Heraldo (Spanish) in 1946, and O Arauto (Portuguese) in 1947.

Today, the Herald publishes articles and testimonies of Christian Science healing in 14 languages.

What is The Herald of Christian Science?


A family of magazines

The Herald is one of three Christian Science magazines founded by Mary Baker Eddy, each with a unique mission. Its sister publications are The Christian Science Journal and Christian Science Sentinel, published in English.

Each magazine is filled with articles written by its readers, as well as testimonies of spiritual healing experienced by Christian Scientists around the world.

A family of magazines


Join in this global mission today!

Get started  Take a tour

Viestimen tehtävä

Vuonna 1903 Mary Baker Eddy perusti The Herald of Christian Science’in (Kristillisen Tieteen Viestimen). Sen tarkoitus on: “julistaa Totuuden maailmanlaajuista toimivuutta ja saatavuutta”. Eräässä sanakirjassa ”herald” määritellään ”airueksi – viestinviejäksi, joka on etukäteen lähetetty ilmoittamaan siitä, mitä on tuleva”. Tämä antaa erityisen merkityksen Herald-nimelle ja lisäksi viittaa velvollisuuteemme, meidän jokaisen velvollisuuteen, pitää huolta siitä, että Heraldimme täyttävät luotettavasti tehtävänsä, tehtävänsä, joka on erottamaton Kristuksesta ja jonka Jeesus ensimmäisenä ilmoitti (Mark. 16:15): ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lue lisää Heraldista ja sen tehtävästä.