Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Palveluehdot

iiVerkkosivusto Kristillisen Tieteen Viestin (“Herald-Online” tai “Sivusto”) on palvelu, jonka tarjoaa ja jota ylläpitää  The Christian Science Publishing Society (“CSPS”) Bostonissa, Yhdysvalloissa.

Jos sinulla on kysyttävää Sivuston suhteen tai jos olet sitä mieltä, että käytämme tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman lupaa, ota yhteyttä osoitteeseen herald@csps.com.

Sivuston käyttäminen merkitsee, että olet näiden Palveluehtojen (“Ehdot”) mukainen Sivuston Käyttäjä (“Käyttäjä”) ja hyväksyt olevasi Sivuston sääntöjen, käytäntöjen ja ehtojen alainen ja sitoudut noudattamaan niitä siten kuin ne on alla ja Tietosuojakäytännössämme (Privacy Policy) määritelty. Ensimmäinen Kristuksen Tieteilijäkirkko, The Christian Science Publishing Society ja niiden kumppanit pidättävät oikeuden näiden Sääntöjen ja Tietosuojakäytäntömme muuttamiseen milloin tahansa.

Jos vierailet Sivustolla Yhdysvaltojen ulkopuolelta, tietoja, joita keräämme Sivuston käyttösi johdosta, saatetaan käsitellä ja siirtää Yhdysvaltoihin, ja ne tulevat olemaan Yhdysvaltain yksityisyyden ja tietosuojalakien alaisia. Nämä lait eivät välttämättä vastaa oman maasi lakeja. Käyttämällä sivustoa hyväksyt tiedon keräämisen, siirtämisen, varastoimisen ja käsittelyn Yhdysvaltoihin.

SISÄLLÖN KÄYTTÖ, JAKAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUDET.

“Sisällöllä” tarkoitetaan kaikkea Sivustolla tai sen kautta saatavilla olevaa sisältöä, mukaan lukien rajoituksetta kaikki teksti, tiedostot, kuvat (kuten valokuvat, visuaalinen rajapinta, logot, painikkeiden kuvakkeet sekä kaikki design), musiikki ja äänet, audiovisuaalinen materiaali, kokoelmat, informaatio ja kaikki muut Sivuston elementit.

The Christian Science Publishing Societylla ja/tai sen kumppaneilla on ollut tekijänoikeudet (©) Sivuston Sisältöön vuodesta 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

CSPS, sen kumppanit ja/tai sille materiaaliin käyttöoikeuden myöntäneet tahot (“lisensoijat”) omistavat ja kontrolloivat Sivustoa ja sen Sisältöä, jotka ovat tekijänoikeuden, mallisuojan, tavaramerkin, patentin ja muiden Yhdysvaltojen ja muiden maiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien alaisia. Hyväksyt, että et ilman CSPS:n nimenomaista erillistä lupaa myy, lisensoi, jaa, toisinna, esitä julkisesti, radioi, lähetä TV:ssä tai internetissä tai muutoin, julkaise, muokkaa, muuta, sovita, käännä, koosta, käytä eriävän materiaalin luontiin tai muutoin käytä luvattomasti Sisältöä tai Sivustoa. Kaikki oikeudet, joita ei erikseen mainita, näissä Ehdoissa, pidätetään.

Sallittu ja Kielletty Käyttö ja Sisällön Jakaminen.  

Käyttäjällä on lupa:

a. Käyttää Sivustoa ja Sisältöä vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. CSPS täten myöntää rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei eteenpäin myönnettävissä olevan lisenssin toisintaa ja näyttää Sisältöä ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa, joka liittyy Sisällön katseluun ja Sivuston käyttöön.

b. Jakaa Sisältöä vain (i) Sivuston tarjoamien jakotoimintojen kautta, (ii) yksityisessä mielessä sisällön näyttöön perheen ja ystävien kesken laitteen näytöllä (iii) kuten muutoin näissä Ehdoissa sallittu, mukaan lukien “Tietoja luvista” -osio alla, jossa listataan ne tietyt tavat, joilla Sisältöä voi käyttää ilman luvanhakutarvetta. Se sisältää myös informaatiota siitä, miten tarpeen vaatiessa haet lupaa.

c. Ladata artikkeleita siten kuin Sivuston toiminnallisuus sen sallii. Voit tallentaa yhden kopion kustakin artikkelista tietokoneellesi ja tulostaa yhden kopion henkilökohtaiseen käyttöösi. Jokaisen artikkelin on pysyttävä alkuperäistä vastaavana ja sisällettävä kaikki tekijänoikeudelliset huomautukset ja muut omistajan huomautukset siten kuin ne on artikkelissa tai artikkelin yhteydessä Sivustolla esitetty.

Ei Sisällön Poimimista.. Muutoin kuin näissä Ehdoissa kerrottu ja Sivuston oman toiminnallisuuden sallimissa rajoissa sinulla ei ole lupaa kaapata, muodostaa yhteyttä, ladata tai poimia valokuvia, grafiikkaa, tekstiä, ääntä tai muuta Sisältöä yksittäisinä tiedostoina / yksittäisiksi tiedostoiksi erillään siitä kontekstista, jossa kyseinen Sisältö on esitetty Sivustolla. Sinulla ei ole myöskään lupaa manipuloida tai muuttaa Sisältöä ladattuasi sen.

Ei uudelleenjulkaisua eikä käyttöä pohjamateriaalina johdannaisten luomiseen. Hyväksyt olla lataamatta kaikkea Sisältöä tai sen osia systemaattisessa tai säännöllisessä mielessä tai tarkoituksena muodostaa oma tietokanta tai kokoelma materiaalia missä tahansa muodossa, käsittäen koko Sisällön tai sen osia, uudelleentuotantoa, julkaisua tai jakelua varten tai tarjotaksesi muille pääsyn siihen. Hyväksyt olla muodostamatta tällaista kokoelmaa sähköisessä sen paremmin kuin tulostetussakaan muodossa. Lisäksi hyväksyt, että et tee, jätä tai sijoita kopioita Sisällöstä, kokonaisuudessaan tai osittain, institutionaaliseen säilytyspaikkaan, mikä on uudelleenjulkaisun muoto. Sisältöä ei ole lupa käyttää muutoin ilman ennakkoon saatua kirjallista lupaa CSPS:ltä tai, mikäli kyseessä on kolmannen osapuolen materiaali, näiden materiaalien omistajalta. Sinulla ei ole lupaa muuttaa tai poistaa tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita huomautuksia Sisällön kopioista. Jos tarvitset informaatiota pyytääksesi lupaa Sisällön uudelleenkäyttöön, katso “Tietoa luvista” -kohta alta 

Tavaramerkit 

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja tuotenimet ovat CSPS:n tai sen kumppaneiden ja/tai kolmannen osapuolen, lisenssin myöntäneiden tahojen omaisuutta: JSH-Online™, The Christian Science Journal® (Kristillisen Tieteen Journal), Christian Science Sentinel® (Kristillisen Tieteen Sentinel), the Herald of Christian Science® (Kristillisen Tieteen Viestin) ja muut tällä sivustolla käytetyt, edellisiin liittyvät merkit ja logot ovat CSPS:n omistamia tavaramerkkejä, ja ne saattavat olla rekisteröityjä Yhdysvalloissa, EU:ssa ja muissa maissa.

Risti ja kruunu -sinetti on Kristillisen Tieteen johtokunnan tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa, EU:ssa ja muissa maissa. Risti ja kruunu -designia käytetään luvan alaisuudessa.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

Vastuuvapauslauseke takuista

Sivusto, sen toiminta ja kaikki informaatio, Sisältö, materiaalit tai Sivustolle sisältyvät tuotteet ovat CSPS:n "sellaisena kuin ne ovat" tarjoamia ja ilman minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaupattavuutta, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta ja loukkaamattomuutta koskevat epäsuorat takuut. CSPS ei ole vastuussa minkäänlaisesta Sivuston käytöstä aiheutuvasta vahingosta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, suorasta, epäsuorasta, tapaturmaisesta, rangaistusmielessä aiheutetusta ja välillisestä vahingosta. Koska jotkin osavaltiot/oikeudenkäyttöalueet eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita tai vastuun rajoituksia, mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. 

CSPS ei ole millään tavoin vastuussa Sivuston käyttäjien käytöksestä tai Sivustolla vaihdetusta tai sille postitetusta informaatiosta, mukaan lukien solvaus- ja kunnianloukkaustapaukset.

Sovellettava laki 

Kaikki vastuuvapauslausekkeet, käytännöt, säännöt ja ehdot ja niitä koskevat riitatapaukset ratkaistaan Yhdysvaltain Massachusettsin (Commonwealth of Massachusetts) lakien mukaan riippumatta oleskelumaastasi, asuinmaastasi ja kansalaisuudestasi


TIETOA LUVISTA

Tässä Tietoa luvista -osiossa käydään läpi tietyt käyttötavat, joiden mukaan Käyttäjät voivat käyttää Sisältöä erillistä lupaa hakematta. Tässä osiossa kerrotaan myös kuinka tarpeen vaatiessa hakea lupaa.

Käyttötavat, joihin sinun ei tarvitse pyytää lupaa

Artikkelien valokopioiden tai tulosteiden jakaminen

Käyttäjä voi ladata Sisältöä Sivustolta – yksi koneella luettavissa oleva kopio ja yksi tulostettu kopio per sivu – ainoastaan henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, mikäli Sivuston toiminnallisuus sen sallii (joissakin tapauksissa Sivuston toiminnallisuus ei salli Sisällön tulostamista tai lataamista). Käyttäjä voi jakaa korkeintaan sata (100) valokopiota tai tulostettua kopiota yksittäisestä tekstiartikkelista, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (kirkot, epäviralliset ryhmät, koulut jne.) voivat ottaa korkeintaan kaksi (2) suurennettua paperikopiota (esim. näyteikkunaesittelyyn tai tapahtumakojuun) tai korkeintaan sata valokopiota tai tulostettua kopiota yksittäisestä tekstiartikkelista kertaluonteista ilmaisjakelua varten julkisissa tapahtumissa, neuvotteluissa, messuilla, tapaamisissa, konferensseissa, kokouksissa jne. Herald-Onlinea mainostaakseen.

Huomaa, että yllä mainittu lupa ei anna Käyttäjälle lupaa sisällyttää tai postittaa Sisältöä toiselle verkkosivustolle, julkaisuun tms. ilman lupaa (katso kuitenkin alta kohta “Linkitys Sivustolle”). Sinun on varmistettava, että Sivuston tekijänoikeus- ja muut huomautukset ja URL [[[“http://herald.christianscience.com”]]] ovat kopioissa helposti luettavissa. Pyydämme sinua käyttämään Sivustolla tarjottujen Sivuston omien sähköisen jakamisen toimintoja, aina kun se on mahdollista valokopioiden tai artikkelien jakamisen sijaan, koska tämä antaa vastaanottajalle mahdollisuuden tutustua Sivustoon (katso alta).

Sisällön sähköisten kopioiden jakaminen

Yksittäiset Käyttäjät voivat jakaa Sisällön sähköisiä kopioita vain Sivustolla tarjottujen jakotoimintojen kautta tai näyttämällä Sisältöä yksityisesti (ei-julkisesti) laitteen kautta. Käyttäjien on erikseen sallittua jakaa Sivustolta linkkejä määrättyyn Sisältöön sähköpostitse. Tämä toiminnallisuus ei lähetä varsinaista kopiota Sisällöstä, mutta lähettää sen sijaan linkin Sisältöön, jotta sähköpostin vastaanottaja voi muodostaa yhteyden Sisältöön sähköpostin linkkiä klikkaamalla. Sinun ei tarvitse pyytää lupaa tämän “sähköpostita linkki” -toiminnon käyttämiseen; huomaa kuitenkin, että et saa lähettää sähköpostitse itse Sisältöä. Tämän lisäksi Sivusto saattaa sallia linkkien julkaisun Sisältöön Facebookin ja/tai muiden sosiaalisen median sovellusten kautta. Sisällön jakaminen sosiaalisen median kautta on sallittua vain Sivuston siihen tarjoaman toiminnon kautta.

Linkitys Sivustolle

Herald-Online antaa arvoa kasvavalle web- ja bloggausyhteisölle ja haluaa osallistua keskusteluun keskusteluun. Pyydämme kuitenkin, että julkaiset linkkejä Herald-Onlinen artikkeleihin sen sijaan, että kopioisit Sisältöä sivustollesi tai blogiisi (“sivustollasi”).

Herald-Online toivottaa sinut tervetulleeksi lisäämään sivustollesi linkin kotisivullemme. [[[Katso täältä [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] lisätietoa Sivustollemme linkittämisestä sekä verkkokäyttöön tarkoitetusta logosta]]]. Herald-Onlinen kotisivu tarjoaa huomattavan määrän vapaasti saatavilla olevaa (vapaa yhteydenmuodostus sisältöön sen näissä ehdoissa määriteltyä henkilökohtaista käyttöä varten) sisältöä, jota päivitetään säännöllisesti, ja johon linkittämiseen ei tarvitse erillistä lupaa.

"Syvä linkki" on suora linkki määrättyyn artikkeliin tai muuhun Herald-Onlinen Sisältöön, mikä eroaa linkistä kotisivullemme. Linkkiä Herald-Onlinen kotisivulle ei katsota syväksi linkiksi. Jos haluat julkaista syvän linkin sivustollasi, pyydämme sinua Sivuston jakamistoimintoa käyttämällä lähettämään sähköpostin itsellesi. Sähköposti sisältää syvän linkin Sisältöön. Voit julkaista syvän linkin sivustollasi. Voit kirjoittaa uuden ensimmäisen kappaleen artikkeliin tai lyhyen kuvauksen Sisältöön toimimaan johdantona syvään linkkiin. Sivuston toiminnallisuus ei välttämättä salli kaiken Sisällön jakamista, eikä tällaista Sisältöä saa jakaa myöskään muita menetelmiä käyttämällä. Käyttäjä voi pitää tarjolla enintään viittä syvää linkkiä Herald-Onlinen sisältöön ilman kirjallista lupaa. Pyytääksesi lupaa useamman kuin viiden syvän linkin julkaisemiseen, katso alta kohta “Lupapyynnöt”.

Muut käyttötarkoitukset

Jos haluat uudelleen julkaista, uudelleen tulostaa tai muutoin uudelleen käyttää jonkin artikkelin tai mitä tahansa muuta Sisältöä muutoin kuin miten yllä on vapaasti sallituksi määritelty, katso seuraava “Lupapyynnöt” -kohta.

Luvat koskien valokuvia ja ääntä / videoita / podcasteja

Sisältö, joka on valokuvia, ääntä ja/tai videota - mukaan lukien audiokatkelmat, audiolla varustetut diaesitykset, radiolähetykset, videot ja podcastit - jotka löytyvät Sivustolta, on tarkoitettu vain yksityistä, henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole lupaa ladata, kaapata tai kopioida valokuvia, havainnollistuksia tai muita kuvia tekstiartikkelin, jonka yhteydessä ne on alunperin julkaistu, kontekstista. Sinulla ei ole lupaa ladata, siepata tai kopioida audiokatkelmia, audiolla varustettuja diaesityksiä, radiolähetyksiä, videoita tai podcasteja, ellei Palvelun toiminnallisuus erikseen sitä salli. Ellei tässä Tietoa luvista -osiossa erikseen jotain mainita sallituksi, sinun on pyydettävä lupaa tämän Sisällön uudelleen julkaisemiseen, muuhun sisältöön sisällyttämiseen/upottamiseen, julkiseen näyttöön, esitykseen tai jakamiseen minkä tahansa median kautta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähetyksiin ja verkkosivustoihin.

Lupapyynnöt

Pyytääksesi lupaa tekijänoikeuksin suojatun Sisällön toisintamiseen tältä Sivustolta muutoin kuin yllä kuvatuin keinoin tai mikäli haluat esittää yleisluonteisia kysymyksiä uudelleenjulkaisukäytännöistämme, lähetä sähköpostia osoitteeseen copyright@csps.com. Pyydämme merkitsemään minkä tahansa pyyntösi aihekentän sanoilla “Copyright Request” (englanniksi).

Esitäthän seuraavat tiedot pyyntösi yhteydessä:

  • nimesi, edustamasi organisaation, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • artikkelin otsikon ja tekijän tai mikäli kyseessä oleva Sisältö ei ole artikkeli, kuvauksen Sisällöstä;
  • Herald-Onlinen URL:n, josta löysit Sisällön, sekä sen julkaisumme nimen ja päivämäärän, jossa kyseinen kohde esiintyi (mikäli se on ilmoitettu);
  • kuvauksen siitä, miten aiot käyttää Sisältöä;
  • median, jossa aiot käyttää Sisältöä - pyydämme olemaan tarkka formaatin ilmoittamisen kanssa (Tuloste: kirjat, lehdet, valokopiot; Sähköinen: internet, intranet, e-kirja, CD-ROM, DVD, audio/visuaalinen muoto jne.);
  • käyttöaika, kuinka kauan haluat käyttää Sisältöä;
  • painosmäärä - kuinka monta kopiota haluat tehdä;
  • hinta (mikäli sellaista on), jota aiot pyytää tuotteestasi tai julkaisustasi;
  • tapahtumasi päivämäärä / julkaisusi aiottu päivämäärä; ja
  • mikä tahansa muu informaatio, joka saattaisi olla oleellista pyyntösi harkinnassa

Huom. Sisältöön kuuluu joitain osia, joita CSPS ei omista tai kontrolloi.Tällaisissa tapauksissa CSPS:n on annettava pyyntö eteenpäin kyseisen Sisällön oikeuksien haltijalle. Eri Sisältöjä koskevat erilaiset uudelleenkäyttökäytännöt. Jos sinulla on kysyttävää tietyn Sisällön osalta, ota meihin yhteyttä.

Kristillisen Tieteen lukusaleilla on erilaiset säännökset Sisällön uudelleenkäytön suhteen. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen opendoors@csps.com.

Lupapyynnöt CSPS:ään liittyviin julkaisuihin ja organisaatioihin

CSPS ja sen kumppanit ylläpitävät muita verkkosivustoja, joilla on omat lupakäytäntönsä ja tekijänoikeutensa.

Voimassa alkaen: 1.3.2013


TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojasi ja yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämän vuoksi olemme sitoutuneita kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuutta. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään, miten käytämme ja varjelemme tietoja, jotka tarjoat meille käyttämällä Sivustoa.

Tässä Tietosuojakäytännössä mainitut ja käsitellyt “Palveluehdot” viittaavat Palveluehtoihimme, jotka tällä hetkellä löytyvät osoitteesta [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]]. Muille isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien määritelmät löytyvät Palveluehdoista tai tästä Tietosuojakäytännöstä.

1. MITÄ TIETOA KERÄÄMME?

“Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat seuraavia informaatiotyyppejä, joita saatamme kerätä, varastoida ja käyttää suhteessa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan Sivuston Käyttäjään tarjotaksemme kyseiselle Käyttäjälle pääsyn Sivustolle:

a. “Tiedot, joiden perusteella Käyttäjä on tunnistettavissa” tarkoittaa Käyttäjän syöttämää tietoa, kuten nimi ja sähköpostiosoite, jotka kerätään ja tallennetaan Sivustolle kyselyiden, Sivuston interaktiivisten ominaisuuksien tai muun Sivuston ja Käyttäjän välisen vuorovaikutuksen seurauksena. b. “Asiakaspalveluviestintä” tarkoittaa mitä tahansa informaatiota lukuun ottamatta Tietoja, joiden perusteella Käyttäjä on tunnistettavissa, joka raportoidaan meille Sivuston käytöstä, mukaan lukien virheraportit ja parannuspyynnöt.

b. “Kirjautumisinformaatio” tarkoittaa informaatiota, jonka sovelluksesi lähettää kirjautuessasi Sivustolle. Palvelimemme tallentavat automaattisesti perustietoja, jotka sovelluksesi lähettää. Nämä palvelinlokit saattavat sisältää tietoja kuten viestisi, internetprotokollaosoitteen, muita tunnistetietoja, pyyntösi päivämäärän ja ajan ja varmenteen, jota käytettiin henkilöllisyytesi ja tietokoneesi vahvistamiseen.

2. KUINKA KÄYTÄMME NÄITÄ TIETOJA JA MIHIN TARKOITUKSEEN?

Pääasiallinen tarkoituksemme tiedon keräämisessä on tarjota sinulle paras mahdollinen käyttäjäkokemus. Saatamme käyttää tässä Tietosuojakäytännössä määritettyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: tarjotaksemme pääsyn ja käyttömahdollisuuden Sivustolle ja asiakastukeen; riitatilanteiden selvittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen; Sivuston, Sisällön ja sommittelun räätälöimiseksi, arvioimiseksi ja parantamiseksi; ellet valitse jättäytymistä palvelun ulkopuolelle, lähettääksemme sinulle kohdistettuja markkinointiviestejä ja kampanjatarjouksia ja informoidaksemme sinua palvelupäivityksistä; verrataksemme tietoja ja varmistaaksemme identiteettisi; tarjotaksemme muita palveluja sinulle kuten on kuvattu ja ilmoitettu tiedon keräyksen yhteydessä. Lisäksi voimme käyttää tietojasi alla kuvatuilla tavoilla.

TIEDOT, JOIDEN PERUSTEELLA KÄYTTÄJÄ ON TUNNISTETTAVISSA

Emme tällä hetkellä pyydä tietoja Sivustolle rekisteröitymisestä. Voimme kuitenkin kerätä sähköpostiosoitteesi, nimesi ja osoitteesi, mikäli tarjoat ne meille kyselyiden, Sivuston ominaisuuksien tai Asiakaspalveluviestinnän kautta, ja saatamme käyttää näitä tietoja pitääksesi sinut ajan tasalla uutisista, jotka koskevat Sivustoa, Sisältöä ja muita tuotteita ja palveluita, joita tarjoamme.  Voit halutessasi jättäytyä näiden sähköpostiviestien vastaanoton ulkopuolelle kyseisiin viesteihin sisältyvän linkin kautta.

ASIAKASPALVELUVIESTINTÄ

Informaatiota, joka tarjotaan vapaaehtoisesti palautteena, käytetään tämän palautteen arvioimiseen ja Sivuston parantamiseen. Pidätämme oikeuden hyödyntää anonyymiä informaatiota markkinointitarkoituksiin, kuten näyttämällä valittuja anonyymeja kommentteja Sivustolla tai muissa yhteyksissä. Tämän lisäksi saatamme aika-ajoin pyytää sinua tarjoamaan tietoa käyttökokemuksistasi. Näitä tietoja käytetään laadun arviointiin ja parantamiseen. Sinun ei ole milloinkaan pakko tarjota kyseisiä tietoja.  Tällaisen palautteen yhteydessä tarjottua Informaatiota, jonka perusteella käyttäjä on tunnistettavissa, voidaan käyttää kuten on kuvattu kohdassa “Tiedot, joiden perusteella Käyttäjä on tunnistettavissa” yllä.

KIRJAUTUMISINFORMAATIO

Käytämme näitä reititystietoja tarjotaksemme sinulle pääsyn ja käyttömahdollisuuden Sivustolle sekä tilastollisia tietoja varten.

3. KENELLE SIIRRÄMME HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI?

Muutoin kuten yllä kuvattu emme myy, vuokraa, vaihda tai muutoin siirrä Henkilökohtaisia tietojasi yhdellekään kolmannelle osapuolelle ilman nimenomaista suostumustasi, ellemme ole siihen velvoitettuja voimassa olevien lakien tai toimivaltaisten viranomaisten määräyksestä.

Herald-Online saattaa siirtää Sivuston Sisältöön, kyselyihin ja muihin interaktiivisiin ominaisuuksiin tietoa palveluntarjoajien kautta, missä tapauksessa Henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää Herald-Onlinen ja sen palveluntarjoajien välillä Sivuston palvelujen toteuttamiseksi ja Henkilökohtaisten tietojen käyttämiseksi näiden Ehtojen mukaisesti. Saatamme kerätä usealta käyttäjältä kokonaisuutena anonyyminä kerättävää tietoa Sivustolta ja tarjota sitä palveluntarjoajillemme, jotta nämä voisivat auttaa meitä markkinatutkimuksessa, sekä tilastollisissa tarkoituksissa. Herald-Online saattaa käyttää näitä tietoja määrittääkseen keinoja Sivuston kehittämiseen. Herald-Online pidättää oikeuden julkaista koostetietoja, joiden perusteella yksittäinen Käyttäjä ei ole tunnistettavissa, Sivuston vierailijoista markkinointitarkoituksiin ja kohdeyleisönä mainostajille. Huomaa, että näihin tietoihin ei sisälly henkilökohtaisia tietoja, vaan ainoastaan yleisiä yhteenvetoja Sivuston vierailijoiden ja asiakkaidemme toimista Sivustolla.

Keräämämme informaatiota voidaan tallentaa ja prosessoida missä tahansa maassa/maahan, jossa meillä, kumppaneillamme tai palveluntarjoajillamme on toimitiloja. Pidätämme oikeuden siirtää informaatiota maasi (jossa asut ja/tai josta käsin käytät Sivustoa) ulkopuolelle. Sivustoa käyttämällä suostut tämänkaltaiseen tiedonsiirtoon.

Huolimatta kaikesta tässä Tietosuojakäytännössä tai Palveluehdoissa todetusta, saatamme muodostaa yhteyden, käyttää, säilyttää tai julkaista mitä tahansa tietoa, johon meillä on pääsy, mikäli meillä on syytä uskoa, että kyseisenlainen toiminta on kohtuullisissa määrin tarpeellista (a) minkä tahansa voimassa olevan lain, säädöksen, oikeusprosessin tai viranomaisten määräyksen toteuttamiseksi, (b) Palveluehtojen täytäntöönpanoksi tai noudattamisen valvonnaksi, mukaan lukien tutkimukset potentiaalisia rikkeitä kohtaan, (c) petosyritysten, turvallisuusongelmien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, löytämiseksi ja estämiseksi, tai (d) meidän, käyttäjiemme tai jonkin muun yhteiskunnan osan tai minkä tahansa edellä mainitun tahon oikeuksien tai omaisuuden suojelemiseksi uhkaavalta vaaralta lain edellyttämällä tavalla.

4. MITEN SUOJAAMME HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI?

Noudatamme ja harjoitamme tarvittavia organisaatiollisia ja teknisiä toimenpiteitä suojataksemme sellaisia Tietoja, joiden perusteella Käyttäjä on tunnistettavissa, joka on tarjottu meille tai jonka olemme keränneet. Emme säilytä tällaista informaatiota pidempään kuin sallittua toteuttaaksemme palvelujamme tai kuten sovellettavissa oleva lainsäädäntö vaatii, huomioiden sovellettavissa olevat velvoitteet ja poikkeukset, joita  sovellettavissa oleva laki vaatii tai sallii. Huomaa, että internetyhteys ei ole aina turvallinen. Emme voi luvata, että kolmannet osapuolet eivät kykene muodostamaan luvatonta pääsyä Tietoihin, joista henkilöllisyytesi on tunnistettavissa. Käytät Sivustoa sillä ehdolla, että hyväksyt, että emme ole vastuussa tämänkaltaisesta kolmannen osapuolen suorittamasta tietomurrosta.

5. KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI?

Säilytämme Henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin on tarpeen seuraavien seikkojen osalta: (1) Sivuston käyttömahdollisuuden tarjoamiseksi; (2) viestintään kanssasi liittyen Sivustoon tai muihin tarjoamiimme palveluihin; (3) sovellettavissa olevan lainsäädännön, viranomaisten pyyntöjen ja asiaan liittyvien, toimivaltaisilta tuomioistuimilta tulleiden määräysten noudattamiseksi; (3) Käyttöehtojemme noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi; tai (5) muiden tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai saavuttamiseksi.

6. MITÄ EVÄSTEET OVAT JA KUINKA KÄYTÄMME NIITÄ?

"Evästeet" ovat Käyttäjän kovalevylle tallennettavia tekstitiedostoja, joita käytetään informaation keräämiseen Käyttäjän vierailuista Sivustolle. Evästeet auttavat meitä muodostamaan yleispätevän profiilin siitä, miten ja kuinka usein Käyttäjä käyttää sivustoamme. Evästeitä ei voi käyttää tiedon keräämiseen Käyttäjän tietokoneelta - evästeitä voi käyttää vain yhteydessä Sivustollemme tapahtuviin vierailuihin.

Katso osoitteesta http://www.howstuffworks.com/cookie.htm lisätietoja evästeistä.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusasetuksinaan. Jos haluat, voit asettaa selaimesi torjumaan evästeet tai varoittamaan sinua aina, kun evästeitä ollaan asentamassa. On mahdollista, että jotkin Herald-Onlinen osat eivät toimi kunnolla, ellet hyväksy evästeitä. Saadaksesi lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä tutustu selaimesi ohjeisiin tai ota yhteyttä selaimen valmistajaan.

7. KUINKA PITKÄLLE VASTUUMME YLETTYY?

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee palveluja, jotka omistaa ja joita ylläpitää Herald-Online. Emme kontrolloi muita käyttäjiä tai kolmannen osapuolen verkkosivustoja, joilta saattaa olla linkkejä Sivustollemme tai joihin Sivustoltamme saattaa olla linkkejä. Ne saattavat asettaa omia tai muita tiedostoja omille sivustoilleen, kerätä informaatiota tai pyytää henkilökohtaisia tietoja sinulta. Emme ota minkäänlaista vastuuta näistä muista sivustoista tai palveluista.

8. VOIKO TÄTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ MUOKATA?

Pidätämme oikeuden muokata tämän Tietosuojakäytännön tietoja milloin tahansa. Julkaisemme päivitetyn Tietosuojakäytännön osoitteessa [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]]. Päivitetty Tietosuojakäytäntö tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen julkaisusta. Hyväksyt, että jos jatkat Sivuston käyttöä kolmenkymmenen (30) päivän ilmoitusjakson jälkeen, merkitsee se, että olet hyväksynyt päivitetyn Tietosuojakäytännön.

9. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON, JA KUINKA VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ?

Jos haluat käyttää oikeuttasi katsoa, korjata, täydentää tai poistaa Tietoja, joista henkilöllisyytesi on tunnistettavissa, ota meihin yhteyttä osoitteessa [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]]. Varmistettuamme henkilöllisyytesi pyrimme pikaisesti täyttämään pyyntösi, olettaen, että emme toimi vastoin voimassa ja sovellettavissa olevaa lainsäädäntöä pyyntösi täyttämiseksi.

Voimassa alkaen: 1.3.2013

Viestimen tehtävä

Vuonna 1903 Mary Baker Eddy perusti The Herald of Christian Science’in (Kristillisen Tieteen Viestimen). Sen tarkoitus on: “julistaa Totuuden maailmanlaajuista toimivuutta ja saatavuutta”. Eräässä sanakirjassa ”herald” määritellään ”airueksi – viestinviejäksi, joka on etukäteen lähetetty ilmoittamaan siitä, mitä on tuleva”. Tämä antaa erityisen merkityksen Herald-nimelle ja lisäksi viittaa velvollisuuteemme, meidän jokaisen velvollisuuteen, pitää huolta siitä, että Heraldimme täyttävät luotettavasti tehtävänsä, tehtävänsä, joka on erottamaton Kristuksesta ja jonka Jeesus ensimmäisenä ilmoitti (Mark. 16:15): ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lue lisää Heraldista ja sen tehtävästä.