Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Tekijät ja vaikuttaminen

Kristillisen Tieteen näkökulma: ”Tekijät-liike”, yhteiskunta ja menestyksellisen yhteistyön henkinen perusta.

Kristillisen Tieteen Viestimestä - 5. maaliskuuta 2015

Julkaistu alun perin The Christian Science Monitorissa 6.7.2014.


Buckminster Fuller – keksijä, arkkitehti, insinööri ja runoilija – oli myös synergismin isä. Synergismi tutkii ihmisten rooleja sekä osallistujina että tarkkailijoina ja kuinka kunkin henkilön teot vaikuttavat koko järjestelmän lopputulokseen – on se sitten sosiaalinen tai taloudellinen. Hänen elämäntarkoituksensa oli tehdä työtä muiden parhaaksi. Hän sanoi kerran: ”Et kuulu itsellesi, kuulut maailmankaikkeudelle.” (Quest Magazine, marras-joulukuu 1979).

Osallistujien ja tarkkailijoiden - ajatusten ja toiminnan – kohtauspaikassa on tilaisuus jakaa hyviä ideoita muiden kanssa. Kuten CS Monitorin etusivun jutussa tekijätiloista todetaan, että yhteistyö ja ideoiden jakaminen päätyy useimmiten tulokseen, joka on suurempi kuin osiensa summa.

Yhteistyö edellyttää aloitekykyä toimia oman inspiraationsa pohjalta ja osallistua muiden kanssa keksintöjen ja yrittäjyyden luomiseen. Monessa tapauksessa vain pelko estää meitä tekemästä aloitetta, joka on välttämätön ajatusten muuttamiseksi teoiksi. Meidän ei tarvitse hyväksyä sitä käsitystä, että yksittäisenä henkilönä emme voisi saada aikaan muutosta yhteisön edistämiseksi.

Mary Baker Eddy, Kristillisen Tieteen liikkeen perustaja ja yksi 1990-luvun alun johtavista ajattelijoista, kirjoitti: ”Hyvyys ei koskaan epäonnistu saamaan palkkaansa, sillä hyvyys tekee elämästä siunauksen. Suunnattoman suuren kokonaisuuden aktiivisena osana hyvyys samaistaa ihmisen yleismaailmalliseen hyvään” (“The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany,” p. 165).

Kun yksilö pyrkii tulemaan pyyteettömän osallistumisen ja inspiraation avulla ”suunnattoman suuren kokonaisuuden aktiiviseksi osaksi”, hän auttaa suurempaa yhteisöä tekemään ”elämästä siunauksen”. Raamattu viittaa Uudessa Testamentissa Abrahamiin, joka etsiessään opastusta, odotti kaupunkia, jonka ”Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt” (Hepr. 11:10). Kun käännymme täysin kaikkien ideoitten jumalallisen lähteemme puoleen, saamme Abrahamin tavoin tarvitsemamme innoituksen.

Sekä osallistujan että tarkkailijan tehtävät ovat tärkeitä. Tarkkailija analysoi ja erottaa merkityksellisen siitä, mikä on pelkkää sotkua. Näin tehdessään hän samaistuu Mary Baker Eddyn viittaamaan universaaliin hyvyyteen tietoisen kuuntelemisen kautta, mikä on eräs tapa rukoilla. Tuloksena on inspiraatio. Osallistuja luottaa tähän inspiraatioon ja siitä seuraa edistys.

Kirjailija ja runoilija Maya Angelou  selitti osallistujan ja tarkkailijan välistä vuorovaikutusta: "Kun saat, anna. Kun opit, opeta." Apostoli Paavali antaa kirjeessään Korintin kirkolle seuraavan neuvon:  ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” (2. Kor. 9:7,8)

Viestimen tehtävä

Vuonna 1903 Mary Baker Eddy perusti The Herald of Christian Science’in (Kristillisen Tieteen Viestimen). Sen tarkoitus on: “julistaa Totuuden maailmanlaajuista toimivuutta ja saatavuutta”. Eräässä sanakirjassa ”herald” määritellään ”airueksi – viestinviejäksi, joka on etukäteen lähetetty ilmoittamaan siitä, mitä on tuleva”. Tämä antaa erityisen merkityksen Herald-nimelle ja lisäksi viittaa velvollisuuteemme, meidän jokaisen velvollisuuteen, pitää huolta siitä, että Heraldimme täyttävät luotettavasti tehtävänsä, tehtävänsä, joka on erottamaton Kristuksesta ja jonka Jeesus ensimmäisenä ilmoitti (Mark. 16:15): ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lue lisää Heraldista ja sen tehtävästä.